Będąc zbyt zajęci zapominamy...

internet


Aplikacje internetowe tworzymy z największą dbałością o szczegóły. Architektura naszych rozwiązań zapewnia łatwą skalowalność z równoczesnym ograniczeniem kosztów. Nasze rozwiązania są nie tylko lekkie, ale przede wszystkim responsywne, co pozwala przekraczać granice standardowych stron internetowych.

aplikacje


Dobór odpowiedniej architektury i technologii, to podstawowy krok w rozwoju oprogramowania. Od standardowych aplikacji biurowych, po piękne i eleganckie rozwiązania dla najbardziej wymagających. Dzięki platformie .NET nasze oprogramowanie możemy przenieść z systemów firmy Microsoft do Linux czy OS X w zależności od potrzeb użytkowników.

mobilne


Dzięki platformie .NET przygotowanie aplikacji na 3 najpopularniejsze platformy mobilne (iOS/Android/Windows Phone) trwa 3 razy krócej niż równoległe rozwijanie 3 wersji. To 3 razy mniejsze koszty lub 3 razy większy budżet do zrealizowania niesamowitych rozwiązań mobilnych.


 

zrealizowanych
projektów

projektów
unijnych

 

lat
na rynku

 
 

miliony
linii kodu

puszek
red bulla

 
 

...że komputery mają nam pomóc
a nie walczyć...

B2B TransIT


Oprogramowanie TransIT zostało przygotowane jako uzupełnienie wdrożenia Microsoft Dynamics NAV. Powstały dwie oddzielne części oprogramowania, przeznaczone dla spedytorów (panel dostępny z poziomu przeglądarki internetowej) oraz dla kierowców (oprogramowanie na urządzenia mobilne na platformie Android).

MVC 5

ASP.NET

Bootstrap

HTML5 / CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS

SQL Server 2012 R2

.NET 4.5.1, SQL Server 2012 R2, Entity Framework 6, Kendo UI, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

B2C eService


Platforma eService została stworzona w celu optymalizacji zarządzaniem urządzeniami wielofunkcyjnymi wolnostojącymi. System służy do obsługi umowów serwisowych, pozwala też administrować listą urządzeń w ramach umowy, a także komponentami wchodzącymi w skład przedmitów.

MVC 5

ASP.NET

Bootstrap

HTML5 / CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS

SQL Server 2012 R2

.NET 4.5.1, SQL Server 2012 R2, Entity Framework 6, Kendo UI, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

aveneo Moth


Rozbudowany system B2B dostarczający szereg rozwiązań biznesowych. Dzięki zaawansowanej architekturze jest kompatybilny z wieloma zewnętrznymi systemami. Wśród głównych modułów znalazły się między innymi - platforma eCommerce wraz z scentralizowanym systemem słownikowym indeksów produktów pochodzących od różnych dostawców, moduł repozytorium dokumentów, moduł zarządzania kontrahentami, moduł serwisowy do obsługi zleceń serwisowych.

MVC 5

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

Orchard CMS

SQL Server 2012 R2

B2B Leasing Plus


Nowa platforma B2B dla partnerów i pracowników Leasing PLUS to przeniesienie dotychczasowego oprogramowania, stworzonego również przez nasz zespół, w nowy – Internetowy wymiar. Podstawowym celem było udostępnienie zaawansowanych narzędzi dostępnych dotychczas przez dwa odrębne kanały w przyjaznej i ujednoliconej formie panelu działającego na każdej platformie i z każdego miejsca.

MVC 5

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS, .NET 4.5.1, SQL Server 2012 R2, Entity Framework 6, Kendo UI, DataViz, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

B2B B2C eCommerce Platform


Platforma B2B oraz B2C przygotowana została jako rozwinięcie systemu sprzedaży w Microsoft Dynamics NAV dla Internetu i intranetu. Prezentacja produktów z wielopoziomowym podziałem na kategorie, opis produktów za pomocą definiowalnych zestawów cech, przeszukiwanie katalogu po wybranych cechach, obsługa cenników przypisywanych do klientów. Praca w kontekście wybranego klienta ułatwia dostęp do kluczowych dokumentów.

MVC 4

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS, .NET 4.5, SQL Server 2008 R2, Entity Framework 4, Kendo UI, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

Best Events & Hotels


Platforma Best Event Hotels została przygotowana jako narzędzie do łączenia ze sobą hoteli i wydarzeń, w celu znalezienia odpowiedniego miejsca połączonego z tematycznymi rozrywkami na imprezę firmową. Dzięki technologii przesyłania danych w tle cały portal został ograniczony do pojedynczej strony, która w interakcji z użytkownikiem pobiera dane z serwera tylko w momentach, gdy jest to absolutnie niezbędne. Projekt został przygotowany kompleksowo - klient przedstawił jedynie zarys koncepcyjny jaką platformą jest zainteresowany, a dopiero na jego podstawie przygotowana została pełna specyfikacja.

MVC 3

ASP.NET

jQuery

CSS2

SQL Server 2008

Document Approval System


System akceptacji dokumentów to rozwiązanie przygotowane w celu usprawnienia elektronicznego obiegu dokumentów. Moderatorzy definiują firmy przypisując do nich użytkowników i opcjonalnie mianujących ich administratorami firmowymi. Dokumenty mogą być dodawane ręcznie (z wykorzystaniem interfejsu webowego), jednak preferowaną metodą jest automatyczne uploadowanie i obróbka dokumentów wprost z katalogów z zasobu lokalnego lub sieciowego, do którego zostają zapisywane przez skanery.

MVC 4

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS, .NET 4.5, SQL Server 2008 R2, Entity Framework 4, Kendo UI, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

aveneo Dragonfly


System zarządzania modułami przygotowany do usprawnienia rozwoju aplikacji bazujących na architekturze MVC w ASP.NET. Podstawową cechą jest możliwość zfragmentaryzowania funkcjonalności rozwijanych na stronie, co pozwala nie tylko uniezależnić rozwijane moduły, ale również projektować je równolegle przez różne grupy developerów. Finalny produkt (wdrożone rozwiązanie bazujące na Dragonfly) pozwala w pełni przemieszczać zainstalowane moduły pomiędzy definiowalnymi przestrzeniami na stronie

MVC 3/4/5

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

SQL Server 2008 R2, Entity Framework 4, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

B2B Develop Solution


Platforma B2B przygotowana w celu usprawnienia raportowania postępów prac (trzystopniowy podział zapewnia możliwość monitorowania nawet najdrobniejszych zadań). Do każdego z projektów dołączona jest obsługa rozbudo wanego repozytorium plików, do którego użytkownicy mogą uploadować nowe dokumenty. Dodatkowo platforma zapewnia komunikację w obrębie realizowanego zlecenia przez zintegrowane forum podzielone tematycznie. Drugim istotnym obszarem zastosowania platformy jest część B2C pozwalająca pozyskiwać wykonawców i zleceniodawców.

MVC 4

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

Dragonfly CMS, .NET 4.5, SQL Server 2008 R2, Entity Framework 4, Kendo UI, IoC (Ninject) + Microsoft Service Locator

Leasing Online Payments


Platforma płatności leasingowych online dostarcza system do składania i zarzadzania wnioskami leasingowymi dla sklepów internetowych, będących partnerami firmy Leasing Plus. Mechanizm polega na przesłaniu przez sklep internetowy koszyka produktów do systemu składania wniosków. System ten automatycznie dobierze odpowiedni typ umowy i pobierze od użytkownika wszystkie niezbędne dane do przygotowania umowy leasingowej.

MVC 2

ASP.NET

CSS2

Query

WCF, .NET 3.5, SQL Server 2008 R2, Entity Framework 3

S&DL Computing


Platforma Projektowania i Realizacji Konstrukcji Budowlanych to narzędzie do automatyzacji obliczeń obciażeń konstrukcji oraz usystematyzowania obiegu doukmentów. Użytkownik może wprowadzić do systemu zlecenia obliczeń po przez przyjazny formularz. Serwis systemowy cyklicznie odpytuje o nowe zadania, przetwarza zlecenie w zewnętrznej specjalizowanej aplikacji, a po wykonaniu obliczeń raportuje o tym użytkownika mailowo. Wyniki obliczeń zwracane są w postaci pliku, a lista zleceń zostaje zaktualizowana o nowy status.

MVC 5

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

.NET 4.5.1, SQL Server 2012 R2, Entity Framework 6, Kendo UIr

B2B Bookkeeper


B2B Bookkeeper jest uzupełnieniem dla wdrożenia Microsoft Dynamics NAV. Platforma ukierunkowana jest na zarządzanie dokumentami księgowymi. Użytkownicy systemu pracują zawsze w kontekście wybranej firmy, przy czym użytkownik może należeć do wielu firm. Użytkownik ma możliwość zarządzania nabywcami, ich kontaktami, kontami bankowymi a także wgląd w dokumenty księgowe. Operator systemu ma możliwość administrowania fakturami, korektami oraz raportami kasowymi.

MVC 5

ASP.NET

HTML5

CSS3 / jQuery

.NET 4.5.1, SQL Server 2012 R2, Entity Framework 6, Kendo UIr

...ponieważ kompletne rozwiązanie trafia się

nasi klienci
insys
analyx
KomputronikAPI
Seetech
AG
Epee
EverestIT
Cortland
Leasing Plus
EdPro
InternetowyKantor
Abras
UAM
Konsbud
Cellpol
ITtime

...kiedy wśród wielu rzemieślników trafia się ...

nasi partnerzy

...dlatego nasze programy są naturalne, wydajne i zoptymalizowane do potrzeb użytkowników.

teraz napisz do nas

x